اسپرینکلر مخفی

70K factor
½ابعاد روزنه و اتصال(اینچ)
12.1bar ماکزیمم فشار کاری
پاسخ سریع، معمولیانواع از نظر زمان فعالسازی
ULتاییدیه ها

Description

این نوع اسپرینکلر دارای دو بخش می باشد. بخش اول، صفحه پوششی است که اجزای اسپرینکلر را در بالای سقف پنهان می کند و بخش دوم اسپرینکلر می باشد. در دمای 58 درجه سانتی گراد، اتصال صفحه پوششی به بدنه اسپرینکلر ذوب شده، صفحه پوششی رها می شود و دفلکتور اسپرینکلر کمی پایین می آید تا شرایط برای فعالسازی اسپرینکلر در دمای 68 درجه سانتی گراد فراهم باشد. این نوع اسپرینکلر برای مکان هایی که زیبایی شناسی اولویت اول سازنده می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسپرینکلر مخفی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسپرینکلر مخفی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *