ایستگاه خشک

4, 6سایز(اینچ)
فلنچ / فلنچ (4)
فلنچ / شیاردار (6)
نوع اتصال(اینچ)
12barفشار کاری
FM, ULتاییدیه ها

Description

ایستگاه خشک برای خط خشک اسپرینکلر مورد استفاده قرار می گیرد. این ایستگاه دارای یک دریچه می باشد که هوا را از آب جدا می کند. در محفظه فوقانی دریچه، هوا با فشاری کمتر از محفظه تحتانی که حاوی آب می باشد قرار می گیرد. در زمان فعالسازی اسپرینکلر، هوا به سرعت از سیستم و در نهایت ایستگاه خشک خارج شده و این افت فشار سبب کاهش نیروی وارده به بالای دریچه و در نتیجه باز شدن آن و هدایت آب به سیستم اسپرینکلر می شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ایستگاه خشک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ایستگاه خشک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *