زون اسمبلی

2 , 2 ½ , 3, 4, 6 , 8ابعاد (اینچ)
12barماکزیمم فشار کاری
BS5306 (Part 2) و BS EN 12845تاییدیه ها

Description

زون اسمبلی امکان تشخیص سریع محل حریق در سیستم های اسپرینکلر چند ناحیه ای (مانند سیستم موجود در ساختمان های مرتفع) را فراهم می سازد. در صورت فعالسازی اسپرینکلر در یک سیستم دارای زون اسمیلی، فلوسوئیچ موجود در این وسیله، جریان سیال را تشخیص داده و سیگنالی مبنی بر فعالسازی اسپرینکلر در ناحیه مورد نظر ارسال می کند. گفتنی است در صورت بسته بودن شیر زون اسمبلی در هر ناحیه نیز سیگنال مختص آن ناحیه ارسال می شود. شیر تست و تخلیه موجود در این سیستم نیز امکان تست و تخلیه هر ناحیه از سیستم اسپرینکلر را فراهم می کند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “زون اسمبلی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “زون اسمبلی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *