قاب هالوژنی اسپرینکلر

½ابعاد روزنه
35gوزن

Description

قاب هالوژنی اسپرینکلر برای افزایش زیبایی ظاهری اسپرینکلرها و تناسب با معماری ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قاب هالوژنی اسپرینکلر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قاب هالوژنی اسپرینکلر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *