پرشر سوییچ

½ابعاد لوله(اینچ)
EPS 10 : 20.6 bar(300 psi)
EPS 40 : 20.6 bar(300 psi)
ماکزیمم فشار کاری
EPS 10 : 0.27 – 1.37 bar(4 – 20 psi)
EPS 10 : 0.69 – 6.89 bar(10 – 100 psi)
محدوده قابل تنظیم فشار
EPS 10 : 0.2 bar (3psi)
EPS 40 : 0.2 bar, 0.41bar
دامنه حساسیت
-40°C _ 70°Cمحدوده دمای کاری
10A, 125/250 VAC
2.5A, 6/12/24 VDC
ولتاژ و جریان الکتریکی
UL, FM, LPCB, VdSتاییدیه ها

Description

پرشر سوییچ های SYSTEM SENSOR برای استفاده در سیستم های مختلف اسپرینکلر طراحی شده اند. تنظیمات اولیه نوع EPS10 مقدار 4 – 8 psi و نوع EPS40 مقدار 30 – 50 psi برای قطع و وصل می باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پرشر سوییچ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پرشر سوییچ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *